Управління реагування на надзвичайні ситуації

Управління реагування на надзвичайні ситуації

Начальник 

полковник служби цивільного захисту

Тунік Євген Анатолійович

тел. (057) 739‑32‑96

 

Управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Харківської області (далі – Управління) є структурним підрозділом Головного  управління ДСНС України у Харківській області (далi – Головне управління) і підпорядковане начальнику Головного управління, а безпосередньо – заступнику начальника Головного управління з питань  реагування на надзвичайні ситуації.

Управління є системою органів управління, сил та засобів гарнізону, на яку покладається захист населення і територій від надзвичайних ситуацій (далі – НС) техногенного, природного і військового характеру та пожеж, участь у заходах територіальної оборони.

Організаційну структуру Управління складають:

 • відділ організації реагування та готовності підрозділів;
 • відділ організації служби, пожежогасіння та роботи з об’єктовими підрозділами.

Основними завданнями Управління є:

 • здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, проведення просвітницької та практично-навчальної роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;
 • залучення підрозділів пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, координація їх діяльності під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, здійснення контролю за їх проведенням;
 • організація і здійснення заходів зі службової підготовки особового складу Головного управління та підпорядкованих підрозділів;
 • у межах компетенції організація проведення через підпорядковані підрозділи піротехнічних робіт, пов'язаних із знешкодженням вибухонебезпечних предметів, що залишилися на території України після воєн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються у терористичних цілях), за винятком територій, на яких розміщені і постійно дислокуються військові частини, установи, військові навчальні заклади, підприємства та організації Збройних Сил, інших військових формувань, утворених відповідно до законів;
 • забезпечення гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги з ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;
 • організація та забезпечення в межах повноважень охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;
 • здійснення  підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і працівників Головного управління та підпорядкованих підрозділів, а також осіб, включених до кадрового резерву;
 • здійснення повноважень постійно діючого органу управління цивільного захисту у складі територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ);
 • організація та проведення перевірок стану готовності органів управління  та  сил функціональних і територіальної підсистем ЄДС ЦЗ  до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на місцевому рівні;
 •  забезпечення реалізації в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від НС, техногенної та пожежної безпеки, запобігання, реагування та ліквідації наслідків НС у мирний час та особливий період;
 • організація в межах повноважень ліквідації наслідків НС, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі або виникненні НС;
 • розроблення і реалізація заходів щодо підтримання підпорядкованих підрозділів у готовності до дій за призначенням у мирний час та особливий період.