Управління персоналу

Управління персоналу

Начальник

полковник служби цивільного захисту

Макарова Тетяна Андріївна

тел. (057) 739‑32-55

 

Управління персоналу Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далi – Головне управління).

До складу Управління входять:

 • відділ комплектування та проходження;
 • відділ організаційно-штатної роботи та обліку кадрів.

Основні завдання Управління:

 • забезпечення виконання вимог Конституції України, актів Президента України і Кабінету Міністрів, наказів ДСНС України при відборі, розстановці та підготовці персоналу підрозділів Головного управління;
 • зміцнення єдиноначальності в підрозділах Головного управління і надання керівникам цих органів та персоналу державного світогляду, високих морально-психологічних якостей, виховання підлеглих у дусі високої відповідальності за виконання вимог Присяги, статутів, наказів, інструкцій та інших нормативних актів;
 • постійне поліпшення якісного складу персоналу структурних підрозділів Головного управління;
 • вивчення, узагальнення та розповсюдження позитивного досвіду організації роботи з відбору, розстановки, навчання та виховання
  персоналу;
 • оптимальний розподіл та ефективне використання наявної штатної чисельності структурних підрозділів Головного управління для виконання покладених на них завдань та функцій;
 • здійснення діяльності у сфері проведення навчання персоналу структурних підрозділів Головного управління шляхом первинної підготовки та спеціалізації, формування у них високого професіоналізму та майстерності, забезпечення розвитку кадрового потенціалу;
 • планування та реалізація першочергових заходів Головного управління у сфері організаційно-штатної роботи та служби дислокації;
 • здійснення на підставі пропозицій, що надійшли від структурних підрозділів, заходів щодо формування (створення), розформування (ліквідації), переформування (реорганізації), підпорядкування, дислокації, переводу на нові штати організаційних структур згідно з Указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Голови ДСНС України;
 • розробка проектів наказів ДСНС України з питань, віднесених до компетенції штатної роботи, служби дислокації, обліку структур і чисельності підрозділів, які належать до Головного управління;
 • участь у розробці пропозицій щодо розвитку та удосконалення організаційних структур Головного управління;
 • облік та ведення відомостей щодо штатної чисельності організаційних структур і підрозділів Головного управління, що утримуються за самостійними штатами, організаційних структур спеціалізованих формувань, підприємств, установ та організацій, що належать до Головного управління;
 • ведення обліку структурних підрозділів Головного управління за їх найменуваннями, підпорядкованістю, дислокацією та поштовими адресами;
 • ведення і коригування нормативних документів, що використовуються  для розробки штатів (класифікатори, збірники, переліки, номенклатури, норми утримання особового складу, схеми тощо);
 • облік штатної чисельності організаційних структур по категоріях працівників, джерелах утримання штатних посад та інших показниках, контроль використання чисельності;
 • розробка та узгодження штатів, а також переліків змін до них, перевидання штатів, ведення контрольних примірників штатів, облік виданих штатів, знищення відмінених штатів;
 • впровадження комплексного підходу до виховної, соціальної роботи, початкової підготовки, психологічного забезпечення службової діяльності на основі тісної єдності професійного та естетичного виховання з урахуванням особливостей несення служби різними категоріями персоналу;
 • організація роботи зі зміцнення дисципліни та законності в структурних підрозділах Головного управління, дотримання прав і законних інтересів громадян, забезпечення повного, об'єктивного та всебічного дослідження обставин надзвичайних подій, проведення службових розслідувань, які віднесені до компетенції Управління, проведення профілактичної роботи і надання практичної допомоги структурним підрозділам Головного управління;
 • планування та організація комплектування навчальних закладів системи цивільного захисту перемінним складом та підготовка пропозицій щодо персонального розподілу їх випускників.