Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту

Начальник

старший лейтенант служби цивільного захисту

Лисенко Сергій Олексійович

тел. (057) 739‑32‑27

Сектор медичного забезпечення та медико-біологічного захисту Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі - Сектор) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі - Головне управління), підпорядкованим начальнику Головного управління, безпосередньо - першому заступнику начальника Головного управління, а зі спеціальних питань – начальнику відділу медико-біологічного захисту та організації медичного забезпечення департаменту організації заходів цивільного захисту ДСНС України (далі - відділ МБЗ та ОМЗ).

Основні завдання сектору:

- планування, організація і здійснення заходів щодо збереження здоров’я і працездатності особового складу і працівників органів і підрозділів Головного управління ДСНС України у Харківській області, зокрема проведення лікувально-профілактичної, санітарно-гігієнічної, протиепідемічної роботи, медичного постачання, а також оздоровчо-реабілітаційних заходів та військово-лікарської експертизи;

- розробка нормативних і методичних документів з організації медичного забезпечення особового складу та працівників ГУ ДСНС України у Харківській області, організаційно-методичне керівництво діяльністю медичними структурами ДСНС України та визначення основних напрямків їх роботи;

- забезпечення реалізації державної політики у сфері медичного та біологічного захисту населення від надзвичайних ситуацій техногенного,  природного і військового характеру, участь у розробці та плануванні заходів щодо запобігання цим надзвичайним ситуаціям, здійснення реагування та участь у ліквідації їх медико-санітарних наслідків, у тому числі пов’язаних із терористичними проявами, у межах своєї компетенції;

- участь у погодженні планів локалізації та ліквідації аварій на об’єктах підвищеної небезпеки. 

- участь у виконанні медичних завдань мобілізаційної готовності, територіальної оборони та в заходах антитерористичного спрямування;

- участь у прогнозуванні медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій та їх впливу на організацію медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів  ГУ ДСНС України у Харківській області під час залучення його до проведення аварійно-рятувальних робіт, а також організація і своєчасне надання йому медико-санітарної допомоги;

- організація і проведення санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на попередження виникнення і розповсюдження інфекційних хвороб серед особового складу аварійно-рятувальних (пошуково-рятувальних, спеціальних, спеціалізованих) підрозділів, навчальних закладів та участь у підтримці санітарно-епідеміологічного благополуччя населення у зоні надзвичайної ситуації;

- організація і проведення санаторно-курортного лікування та медико-психологічної реабілітації особового складу, який брав участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- організація і здійснення постачання лікарських засобів, виробів медичного призначення і медичної техніки медичним підрозділам, службам, формуванням медичного забезпечення ГУ ДСНС та створення встановленого обсягу відповідних запасів;

-  участь, у межах компетенції, у плануванні,  залученні сил і засобів територіальних органів охорони здоров’я, Державної служби медицини катастроф, медичної служби Цивільної оборони;

- участь у перевірках відповідно до чинного законодавства стану готовності органів управління, сил і засобів установ і закладів охорони здоров’я, державної санітарно-епідеміологічної служби до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

- здійснення, у межах компетенції, моніторингу за санітарно-епідемічною ситуацією, яка складається у разі загрози та/або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, аналіз її розвитку і прогнозування медико-санітарних наслідків;

- участь в організації медичного забезпечення спортивних змагань та інших організаційно-масових заходів, які проводяться в органах і підрозділах  Головного управління ДСНС України у Харківській області;

- участь у здійсненні заходів щодо якісного добору та розстановки медичних кадрів, їх призначення та перепризначення на медичні посади в органах і підрозділах Головного управління ДСНС  України у Харківській області;

- проведення спеціальної підготовки і організація підвищення кваліфікації певних категорій медичних фахівців Сектору медичного забезпечення ГУ ДСНС України у Харківській області;

- проведення медичної підготовки серед особового складу органів і підрозділів ГУ ДСНС України у Харківській області;

- проведення санітарно-просвітницької роботи та пропаганди здорового способу життя серед особового складу органів і підрозділів ГУ ДСНС України у Харківській області;

- взаємодія з територіальними органами охорони здоров’я, їх медичними закладами, а також медичними закладами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади при проведенні заходів цивільного захисту;

- забезпечення у межах своєї компетенції реалізації державної політики стосовно  державної таємниці.

- узагальнення досвіду організації медичного забезпечення особового складу органів і підрозділів цивільного захисту та впровадження його в практичну діяльність;

- впровадження у практику досягнень науки і техніки з питань медичного забезпечення особового складу, запобігання та мінімізації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій.