Контраст
Шрифт

Адміністративні послуги

Закон України "Про адміністративні послуги"

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 32, ст.409)
{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 399-VII від 04.07.2013, ВВР, 2014, № 14, ст.255
№ 1197-VII від 10.04.2014, ВВР, 2014, № 24, ст.883}

Цей Закон визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб у сфері надання адміністративних послуг.

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

1) адміністративна послуга - результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону;

2) суб’єкт звернення - фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг;

3) суб’єкт надання адміністративної послуги - орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. №440"Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

Розпорядження Кабінету Мінісрів України від 16 травня 2014 р. № 523-р  "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"

Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з надзвичайних ситуацій
(Кабінет Міністрів України; Розпорядження, Перелік від 09.06.2011 № 550-р)

Наказ ДСНС України "Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій"

Наказ ДСНС України "Про внесення змін до Інформаційної картки 5.1 та Технологічної картки 5.2 адміністративної послуги «Реєстрація декларації відповідності матеріальнотехнічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки»"

Наказ ГУ ДСНС України у Харківській області "Про затвердження інформаційних татехнологічних карток адміністративних послуг, які надаються Головним управлінням"

  • Додаток 1: Інформаційна картка адміністративної послуги

  • Додаток 2: Відомості про місцезнаходження суб'єктів надання адміністративної послуги

  • Додаток 3: Технологічна картка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області процесу надання адміністративної послугиз реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки
     

Реєстр атестованих аварійно-рятувальних служб