ГоловнаДіяльністьОсвітаЗаконодавчі акти та нормативно-правові документи з питань професійно-технічної освіти кадрів для сфери цивільного захисту
 Версія для друку

Законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань професійно-технічної освіти кадрів для сфери цивільного захисту

1.Закон України від 28.06.1996 р. № 254 «Конституція України».

2.Закон УРСР від 28.10.1989 р. № 8312 «Про мови в Українській РСР».

3.Закон України від 23.05.1991 р. № 1060 «Про освіту».

4.Закон України від 17.01.2002 р. № 2984 «Про вищу освіту».

5.Закон України від 10.02.1998 р. № 103 «Про професійно-технічну освіту».

6.Закон України від 17.12.1993 р. № 3745 «Про пожежну безпеку».

7.Закон України від 24.06.2004 р. № 1859 «Про правові засади цивільного захисту».

8.Закон України від 01.06.2000 р. № 1775 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності».

9.Закон України від 10.02.2000 № 1453 «Про фізичну культуру і спорт».

10.Указ Президента України від 28.09.2004 року № 1148 «Про національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту».

11.Указ Президента України від 8.05.1996 № 322 «Про Основні напрями реформування професійно-технічної освіти в Україні».

12.Указом Президента України від 17.04.2002 року № 347 «Про Національну доктрину розвитку освіти».

13.Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 р. № 629 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби особами рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. № 874 «Про удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців у сфері цивільного захисту».

15.Постанова Кабінету Міністрів України від 5.08.1998 р. N 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад».

16.Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності».

17.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1997 р. № 1260 «Про документи про освіту та вчені звання».

18.Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

19.Постанова Кабінету Міністрів України від 8.08.2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг».

20.Постанова Кабінету Міністрів України від 12.02.1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів».

21.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування».

22.Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 р. № 228 «Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів».

23.Постанова Кабінету Міністрів України від 9.08.2001 р. N 979 «Про затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».

24.Наказ МНС України від 01.07.2009 № 444 «Про затвердження Настанови з організації професійної підготовки та післядипломної освіти осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту».

25.Наказ МНС України від 01.09.2009 № 601 «Про затвердження Положення про організацію службової підготовки особового складу органів і підрозділів цивільного захисту».

26.Наказ МНС України від 30.08.2010 № 714 «Про організацію службової підготовки з особовим складом органів і підрозділів цивільного захисту у 2010/2011 навчальному році».

27.Наказ МНС України від 02.07.2007 № 461 «Про затвердження Положення про організацію професійно-технічного навчання в мережі навчально-методичних центрів цивільного захисту та безпеки життєдіяльності АР Крим, областей».

28.Наказ МНС України від 1.12.2009 № 808 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників МНС України».

29.Наказ МНС України від 09.12.2003 р. № 480 «Положення про підготовку керівних кадрів МНС України».

30.Наказ МНС України від 09.12.2003 р. № 481 «Про затвердження Положення про порядок створення, організацію і роботу державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у навчальних закладах МНС України».

31.Наказ МНС України від 12.11.2004 р. № 166 «Про затвердження Положення про конкурс на звання «Кращий викладач року» серед науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів МНС України».

32.Наказ МНС України від 11.02.2008 р. № 106 «Про внесення змін до деяких наказів МНС» (щодо упорядкування термінів подання та змісту звітної інформації про діяльність відомчих навчальних закладів).

33.Наказ МНС від 03.03.2004 № 147 «Про затвердження Типового положення про конкурс професійної майстерності особового складу».

34.Наказ МНС України від 05.08.2004 № 10 «Про затвердження «Настанови з фізичної підготовки особового складу МНС»

35.Лист МНС від 06.04.2004 № 06-4511/295 «Роз'яснення щодо особливостей фінансового забезпечення осіб, які направляються на початкову підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації»

36.Лист МНС України від 23.04.2004 № 04-5547/295 «Положення про організацію та проведення конкурсу на звання «Кращий молодий працівник МНС України».

37. Лист МНС України від 24.03.2004 №04-3629/295 «Типова методика організації та проведення занять із службової підготовки».

38. Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах».

39. Наказ Міністерства освіти України від 15.07.1996 р. № 245 «Про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти».

40.Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.08.2002 р. № 450 «Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів».

41.Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.10.2004 р. № 812 «Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

42.Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 р. № 774 «Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу».

43.Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.12.2004 р. № 903 «Про затвердження Правил використання комп’ютерних програм у навчальних закладах».

44.Наказ Міністерства освіти України від 20.12.1993 р. № 455 «Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів».

45.Наказ Міністерства освіти України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 27.10.1997 р. № 383/239/131 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними навчальними закладами».

46.Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 р. № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах».

47.Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.01.2002 р. № 16 «Про затвердження Положення про експертну комісію та порядок проведення акредитаційної експертизи».

48.Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 р. № 811 «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка».

49.Наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 р. № 847 «Про затвердження Ліцензійних умов надання освітніх послуг, Порядку здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов надання освітніх послуг, Положення про експертну комісію та порядок проведення ліцензійної експертизи та Типового положення про регіональну експертну раду з питань ліцензування та атестації навчальних закладів».

50.Лист Міністерства освіти і науки України від 25.04. 2001 р. №1/9-168 «Про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)».

51.Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2002 р. №321 «Про встановлення нормативів витрат, пов'язаних з проведенням акредитації».

52.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 26.032001 р. № 127/151 «Про затвердження Положення про професійне навчання кадрів на виробництві».

53.Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.1998 р. № 181 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах».

54.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України від 31.12.1998р. № 201/469 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту».

55.Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.1998 р. № 191 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України».

56.Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства праці та соціальної політики України від 20.05.1993 № 148/32 «Про затвердження типового положення про навчально-курсовий комбінат (центр, пункт) професійного навчання робітників».

57.Наказ Міністерства освіти України від 27.10.1999 «Про затвердження Положення про порядок затвердження та погодження статутів вищих професійно-технічних навчальних закладів України».

58. Наказ МНС від 08.11.2010 № 979 «Про затвердження Примірного положення про відділ (сектор) професійної підготовки та післядипломної освіти ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь».

59. Наказ МНС від 28.07.2009 № 516 «Про затвердження Порядку організації харчування осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту»

    Твіт