ГоловнаНормативна базаЗаконодавствоУправління економіки та фінансів
 Версія для друку

Управління економіки та фінансів

 1. Бюджетний кодекс України
 2. Кодекс законів про працю
 3. Податковий кодекс України
 4. Господарський кодекс України
 5. Закон України на відповідний рік «Про Державний бюджет»
 6. Закон України від 18.03.2004 «Про державні цільові програми»
 7. Закон України від 09.04.1992 «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»
 8. Закон України від 16.12.1993 «Про державну службу»
 9. Закон України від 24.03.1995 «Про оплату праці»
 10. Закон України від 15.11.1996 «Про відпустки»
 11. Закон України від 16.07.1999 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
 12. Закон України від 21.09.2006 «Про управління об’єктами державної власності»
 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»
 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 106 «Про затвердження Порядку розроблення та виконання державних цільових програм»
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 18 «Про затвердження Порядку передачі бюджетних призначень, перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 255 «Про затвердження Порядку зменшення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів»
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.07.1992 № 393 «Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей»
 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 № 146 «Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб»
 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»
 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.1999 № 2288 «Про впорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів»
 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 №1298 «Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»
 23. Постанова Кабінету Міністрів України від30.06.2005 № 510 «Про оплату праці керівних працівників державних органів»
 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»
 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю виконанням функцій з управління об'єктами державні власності та критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»
 26. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 908 «Про затвердження Порядку та умов виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), поранення (контузії, травми або каліцтва) чи інвалідності  осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту»
 27. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2007 № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб»
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.02.2008 № 45 «Про затвердження Порядку проведення перерахунку пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 17.07.1992 № 393»
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.03.2009 № 370 «Про запровадження спеціального моніторингу погашення підприємствами, установами та організаціями заборгованості із заробітної плати, страхових внесків до Пенсійного фонду України та обов’язкових платежів до державного та місцевих бюджетів»
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від11.07.2013 № 593 «Про затвердження Положення про порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 615 «Про затвердження Порядку призначення та виплати підйомної допомоги особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 № 618 «Про встановлення розміру допомоги на поховання і компенсації матеріальних витрат на ритуальні послуги спорудження надгробка у разі загибелі (смерті) особи рядового чи начальницького складу служби захисту під час виконання службових обов’язків членам її сім'ї або особі, яка здійснила її»
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності»
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від 04.04.2001 № 332 «Про  граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного і місцевих бюджетів»
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи»
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів»
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти»
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 № 763 «Про затвердження переліку суб’єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов’язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі»
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»
 43. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 № 1180 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами»
 44. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належить до державної і комунальної форми власності»
 45. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1102 «Деякі питання надання платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій»
 46. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.02.2012 № 110 «Деякі питання надання підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій платних послуг»
 47. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»
 48. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2002 № 1407 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»
 49. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бюджетних програм»
 50. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»
 51. Наказ Міністерства економіки України від 31.07.2007 № 250 «Про затвердження Порядку обліку державних цільових програм»
 52. Наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»
 53. Наказ МВС України від 14.08.2015 № 975 «Про затвердження Умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій»
 54. Наказ МВС України від 10.07.2015 № 838 «Про затвердження Умов оплати праці працівників льотного, інженерно-технічного складу, авіаційних рятувальників та інших підрозділів, зайнятих забезпеченням польотів, організацією та обслуговуванням повітряного руху і аеронавігації Державної служби України з надзвичайних ситуацій»
 55. Наказ МВС України від 23.04.2015 № 475 «Про затвердження Інструкції про виплату грошового забезпечення та одноразової грошової допомоги при звільненні особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту»
 56. Наказ МВС України від 30.04.2017 № 501 «Про затвердження Інструкції про розміри і порядок виплати особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту винагороди за водолазні роботи»
 57. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку»
 58. Наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2011 № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон»
 59. Наказ Міністерства фінансів України від 22.12.2011 № 1691 «Про затвердження Порядку формування Єдиного реєстру розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів»
 60. Наказ Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами: бюджетних коштів»
 61. Наказ Міністерства фінансів України від 02.03.2012 № 309 «Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України»
 62. Наказ Міністерства фінансів України від 22.06.2012 № 758 «Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України»
 63. Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»
 64. Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі»
 65. Наказ Міністерства економіки України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної власності»
 66. Наказ Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372 «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань бюджетних установ то внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ»
 67. Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»
 68. Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань »
 69. Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»
 70. Наказ Державного казначейства України від 06.10.2000 № 100 «Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ та порядку їх складання»
 71. Галузева угода між ДСНС України та профспілками працівників державних установ України та трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України на 2017-2020 роки
 72. Спільний наказ МНС України та Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 15.12.2003 № 495/369 «Про затвердження Порядку визначення розмірів оплати за обслуговування об'єктів та окремих територій державними аварійно-рятувальними службами»
 73. Спільний наказ МНС України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства фінансів України від 03.01.2012 № 1/2/1«Про затвердження Методики формування вартості платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій України»
 74. Наказ МВС України від 25.11.2014 № 1270 «Про затвердження Порядку акумулювання, перерозподілу та використання коштів спеціального фонду від власних надходжень бюджетних установ Державної служби України з надзвичайних ситуацій»
 75. Наказ ДСНС України від 24.10.2013 № 660 «Про надання інформації щодо надходжень до спеціального фонду державного бюджету, у тому числі шляхом надання платних послуг органами і підрозділами ДСНС України та їх витрачання»
 76. Наказ ГУ ДСНС України у Харківській області від 13.05.2016 р. № 156 «Про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про управління економіки і фінансів Головного управління ДСНС України у Харківській області»
    Твіт