ГоловнаПро ГУСтруктураСахновщинський районний сектор
 Версія для друку

Сахновщинський районний сектор

Начальник

підполковник служби цивільного захисту

КОЗУБ Вадим Олексійович

тел. (05762) 3-18-43


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ ГУ ДСНС України

у Харківській області

16.01.2017 № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Сахновщинський районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

 

1. САХНОВЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СЕКТОР ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва - Сахновщинський РС ГУ ДСНС України у Харківській області) (далі – Сектор) є структурним підрозділом апарату територіального органу Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб.

Сектор підпорядковується Головному управлінню ДСНС України у Харківській області (далі - Головне управління).

Персонал Сектора складають особи рядового і начальницького складу, які проходять службу цивільного захисту за контрактом, та інші працівники, з якими укладається трудовий договір. Порядок проходження служби цивільного захисту особами рядового і начальницького складу та трудові відносини з працівниками регулюються відповідно до чинного законодавства.

Голова Сахновщинської районної державної адміністрації координує діяльність Сектора і сприяє у виконанні покладених на нього завдань.

2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх справ України, наказами та дорученнями ДСНС України, актами Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, наказами та дорученнями Головного управління, іншими актами законодавства України, Положенням про Головне управління, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Сектора на відповідній території є:

реалізація державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб;

внесення на розгляд Головного управління пропозицій щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у зазначених сферах;

реалізація в межах повноважень взаємодії з громадськими організаціями, волонтерами, представниками Товариства Червоного хреста України тощо.

4. Сектор відповідно до покладених на нього завдань на відповідній території:

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, надає Головному управлінню пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств;

здійснює повноваження постійно діючого органу управління цивільного захисту у складі районної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ);

бере участь у формуванні проектів планів у сфері цивільного захисту районного рівня на мирний час та в особливий період;

бере участь у підготовці органів управління районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

бере участь у заходах щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку (у тому числі з використанням спеціального програмного забезпечення), забезпечує разом з місцевими держадміністраціями здійснення контролю за готовністю зазначених споруд до використання за призначенням, проведення їх інвентаризації;

здійснює заходи щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту;

бере участь у заходах щодо радіаційного і хімічного захисту, координує та контролює здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

здійснює разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, вносить пропозиції щодо показників ризику та приймає участь у районуванні території щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій;

взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення;

забезпечує здійснення заходів з мінімізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних із технологічними терористичними проявами та іншими видами терористичної діяльності під час проведення антитерористичних операцій, а також проводить просвітницьку та практично-навчальну роботу з метою підготовки населення до дій в умовах вчинення терористичного акту;

залучає підрозділи пошуково-рятувальних сил та аварійно-рятувальних служб місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та координує їх діяльність під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організовує проведення пошуково-рятувальних, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і здійснює контроль за їх проведенням;

організовує та здійснює заходи з службової підготовки особового складу підпорядкованих підрозділів;

проводить ідентифікацію вибухонебезпечних предметів (далі - ВНП), що залишились на території району після війн, сучасних боєприпасів та підривних засобів (крім вибухових пристроїв, що використовуються в терористичних цілях) за винятком територій, які надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військових навчальних закладів, підприємств та організацій Збройних Сил, інших військових формувань; організовує взаємодію з підрозділами Національної поліції, Служби безпеки України та іншими органами і підрозділами щодо здійснення охорони місць виявлення ВНП до прибуття піротехнічних груп, супроводження машин, що транспортують вибухонебезпечні предмети (від місця знаходження до місця знищення); відповідає за проведення нетехнічної розвідки у районі (складання актів, аналізів, ведення обліку та звітних даних про знайдені вибухонебезпечні предмети); забезпечує проведення навчання відповідальних осіб за ідентифікацію ВНП на курсах цільового призначення;

вносить Головному управлінню пропозиції щодо формування переліку суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню, а також порядку здійснення такого обслуговування;

забезпечує гасіння пожеж, рятування людей, надання допомоги в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та інших видів небезпечних подій, що становлять загрозу життю або здоров'ю людей чи призводять до завдання матеріальних збитків;

організовує та забезпечує охорону від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів;

реалізує в межах повноважень, передбачених законом, державну політику у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

здійснює оповіщення та інформування місцевих органів виконавчої влади про загрозу виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у впровадженні та забезпечує функціонування і розвиток системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112;

бере участь в межах компетенції у ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, наданні екстреної домедичної допомоги у зоні надзвичайної ситуації (осередку ураження) постраждалим та рятувальникам;

бере участь у провадженні наукової, науково-технічної, інвестиційної, інформаційної діяльності, сприяє створенню і впровадженню сучасних інформаційних технологій та комп'ютерних мереж, з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

надає Головному управлінню пропозиції щодо державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;

здійснює підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту, забезпечує підвищення кваліфікації працівників підпорядкованих підрозділів, а також осіб, включених до кадрового резерву;

бере участь у організації навчання населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, у розробці відповідних організаційно-методичних рекомендацій та програм з підготовки населення до таких дій;

організовує і здійснює безпосередньо та через підпорядковані підрозділи державний нагляд (контроль) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки та цивільного захисту місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та суб'єктами господарювання;

організовує та проводить перевірку стану готовності органів управління та сил районних ланок функціональної і територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій на місцевому рівні;

здійснює реєстрацію декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

здійснює державний нагляд (контроль) за:

вжиттям інженерно-технічних заходів цивільного захисту відповідно до закону;

діяльністю аварійно-рятувальних служб, станом їх готовності до реагування на аварії та надзвичайні ситуації;

дотриманням періодичності навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, та вживає заходів для усунення виявлених недоліків;

проводить оцінку відповідності у сфері цивільного захисту згідно із законодавством;

розглядає у разі звернення фізичних чи юридичних осіб проектну документацію щодо влаштування засобів протипожежного захисту (систем пожежогасіння, пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту, пожежного спостереження, вогнезахисної обробки будівельних конструкцій (виробів, матеріалів), а також бере участь у прийманні проведених робіт із влаштування зазначених засобів у встановленому порядку;

перевіряє наявність і утримання в стані готовності автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та систем протипожежного захисту на об'єктах, які підлягають обладнанню такими системами;

перевіряє наявність і готовність до використання в разі виникнення надзвичайних ситуацій промислових засобів захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин, засобів цивільного захисту, стан їх утримання та ведення обліку;

складає акти, довідки перевірок, видає приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а в разі встановлення порушень, що створюють загрозу життю та здоров'ю людей, звертається через Головне управління до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування у вигляді повного або часткового зупинення до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки роботи підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць, агрегатів, експлуатації об’єктів, будівель, споруд, цехів, дільниць, окремих приміщень, а також машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, проведення робіт, у тому числі будівельно-монтажних, випуску та реалізації пожежонебезпечної продукції, систем та засобів протипожежного захисту, надання послуг;

подає на розгляд Головному управлінню пропозиції щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, удосконалення системи цивільного захисту на відповідних територіях, в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності;

подає Головному управлінню, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування інформацію про юридичних та фізичних осіб, винних у порушенні законодавства у сфері цивільного захисту;

застосовує заходи реагування (санкції) за порушення вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також в межах наданих повноважень здійснює контроль за виконанням застосованих запобіжних заходів;

забезпечує інформування громадськості про реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

проводить інформаційно-роз'яснювальну, агітаційно-пропагандистську та культурно-масову роботу з питань безпеки життєдіяльності та популяризації служби цивільного захисту;

у разі звернення фізичних чи юридичних осіб надає:

технічні умови для інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки, згідно компетенції;

методичні рекомендації щодо розроблення та підготовки положень, інструкцій, інших нормативних документів у сфері пожежної та техногенної безпеки, що діють на підприємствах, в установах, організаціях та на інших суб'єктах господарювання незалежно від форми власності;

перевіряє відповідно до закону стан:

готовності до використання за призначенням аварійно-рятувальної техніки, засобів цивільного захисту, а також обладнання, призначеного для забезпечення безпеки суб'єктів господарювання;

планування та готовності до здійснення заходів з організації евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

підготовки населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

бере участь у:

розробленні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування районних (місцевих) програм з питань, що належать до компетенції ДСНС України;

розгляді проектів районних (місцевих) програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

роботі районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

здійсненні заходів з переведення районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ з режиму функціонування у мирний час на функціонування в умовах особливого періоду;

розслідуванні (дослідженні) у встановленому порядку пожеж;

розгляді проектів об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, в частині додержання вимог нормативно-правових актів щодо інженерно-технічних заходів, у сфері пожежної та техногенної безпеки;

розгляді проектів містобудівної документації та подає спеціально уповноваженому органу містобудування та архітектури висновки щодо додержання вимог у сфері пожежної та техногенної безпеки;

у межах повноважень у підготовці пропозицій щодо віднесення населених пунктів та суб'єктів господарювання до груп (категорій) із цивільного захисту;

розробляє плани взаємодії із заінтересованими органами управління та силами цивільного захисту на випадок виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Відділу та підпорядкованих підрозділів;

забезпечує надання підпорядкованими підрозділами у передбачених законодавством випадках платних послуг;

вносить Головному управлінню пропозиції щодо технічного регулювання у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, а також щодо встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до засобів протипожежного захисту та аварійно-рятувальних засобів, пожежонебезпечної продукції;

подає до Головного управління пропозиції щодо стратегічних, програмно-планових документів у відповідній сфері та забезпечує їх виконання;

забезпечує додержання вимог законодавства з питань охорони праці у Секторі та пожежно-рятувальному підрозділі;

проводить роботу з профілактики правопорушень та додержання дисципліни у Секторі та підпорядкованих підрозділах;

здійснює відповідно до законодавства заходи щодо забезпечення правового та соціального захисту осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, пенсіонерів, ветеранів служби цивільного захисту та членів їх сімей, працівників Відділу та підпорядкованих підрозділів;

у межах, визначених законодавством, виконує функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

організовує охорону об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління;

здійснює заходи з технічного обслуговування, експлуатації будівель і споруд виробничних і житлово-побутових приміщень Сектора та підпорядкованих підрозділів;

вживає заходів щодо оформлення правовстановлюючих документів на нерухоме майно (будівлі та споруди) та земельні ділянки (у разі відсутності необхідних документів) та уточнення меж земельних ділянок підпорядкованих підрозділів;

визначає потребу на техніку, засоби зв'язку, комп'ютерну техніку та програмне забезпечення, інші матеріальні цінності, майно (за виключенням нерухомого майна), необхідні (за встановленими нормативами) для укомплектування підпорядкованих підрозділів та особового складу;

в межах компетенції організовує експлуатацію, технічне обслуговування, випробування та ремонт транспортних засобів, пожежно-технічного озброєння, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки та програмного забезпечення, мережного обладнання та засобів технічного захисту інформації, верстатного обладнання, виробничих і побутових приміщень у підпорядкованих підрозділах, веде їх облік, контролює правильність утримання, списання і реалізацію;

організовує та забезпечує виконання заходів з безпеки дорожнього руху в підпорядкованих підрозділах;

забезпечує у межах компетенції виконання Правил авіаційного пошуку і рятування в Україні;

веде облік надзвичайних ситуацій та пожеж у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

веде облік сил цивільного захисту районної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ;

здійснює за дорученням Головного управління заходи щодо завантаження, вивезення, складування, супроводження до місця призначення гуманітарної допомоги;

здійснює інші повноваження, визначені законом та покладені на ДСНС України.

5. Сектор з метою організації своєї діяльності:

забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до його компетенції, виявляє та усуває причини, що призводять до подання громадянами скарг;

забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у його володінні;

забезпечує у межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

забезпечує у межах повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

організовує ведення діловодства та роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

здійснює планування заходів державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки;

6. Сектор має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань;

користуватися інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв'язку та іншими технічними засобами.

7. Сектор здійснює свої повноваження як безпосередньо, так і через підпорядковані підрозділи, Державні пожежно-рятувальні підрозділи, які дислокуються на території району, а також контроль за їх діяльністю.

8. Сектор під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території Сахновщинського району.

9. Сектор у межах повноважень видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

Акти Сектора можуть бути скасовані начальником Головного управління, Головою ДСНС України повністю чи в окремій частині, у тому числі за дорученням Міністра внутрішніх справ України, а також Міністром внутрішніх справ України у разі відмови Голови ДСНС України скасувати такий акт.

10. Сектор очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з Головою ДСНС України.

У разі відсутності начальника Сектора чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов'язки виконує особа, визначена наказом Головного управління.

Один з головних інспекторів Сектора за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Сахновщинському районі Харківської області, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з Головою ДСНС України.

Інші посадові особи Сектора, до компетенції яких належать питання державного нагляду (контролю) у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у Сахновщинському районі Харківської області.

11. Начальник Сектора:

здійснює керівництво Сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, доручень Прем'єр-міністра України, наказів ДСНС України, доручень Голови ДСНС України та його заступників, розпоряджень голови Харківської обласної державної адміністрації, наказів та доручень Головного управління;

вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо визначення пріоритетів роботи Сектора і шляхів виконання покладених на нього завдань, подає на затвердження плани роботи Відділу (квартальні);

звітує перед начальником Головного управління щодо виконання покладених на Сектор завдань та планів роботи;

забезпечує в установленому порядку дієву взаємодію Сектора з Сахновщинською районною державною адміністрацією;

здійснює добір кадрів у Сектор, формує кадровий резерв на відповідні посади;

порушує в установленому законодавством порядку перед начальником Головного управління клопотання про присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту особам рядового і начальницького складу, а також щодо заохочення та притягнення їх до відповідальності;

підписує накази Сектора;

розподіляє обов'язки між підлеглими співробітниками;

надає на затвердження начальнику Головного управління посадові інструкції осіб рядового, начальницького складу та працівників;

представляє Сектор у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями або уповноважує на це інших посадових осіб Управління;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Начальник Сектора підзвітний та підконтрольний голові Сахновщинської районної державної адміністрації з питань здійснення повноважень місцевих держадміністрацій.

12. Сектор утримується за рахунок коштів Державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом. Форма власності Сектора — державна.

Структуру Сектора затверджує Голова ДСНС України за погодженням з Міністром внутрішніх справ України.

Штатний розпис та кошторис Сектора затверджує Голова ДСНС України.

Чисельність осіб рядового і начальницького складу та працівників Сектора затверджує Голова ДСНС України в межах граничної чисельності, визначеної Кабінетом Міністрів України для територіальних органів ДСНС України.

13. Сектор не є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

 

    Твіт