ГоловнаПро ГУСтруктураХарківській міській відділ
 Версія для друку

Харківській міській відділ

Начальник

Юрченко Володимир Михайлович

тел. (057) 739‑32‑98


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ГУ ДСНС України

у Харківській області

02.07.2016  № 218

 

 ПОЛОЖЕННЯ

про Харківський міський відділ Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області

 

  1. ХАРКІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВІДДІЛ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ (скорочена назва – ХМВ ГУ ДСНС України  у Харківській області) (далі – Відділ) є структурним підрозділом апарату Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Головне управління) і в межах наданих повноважень забезпечує реалізацію на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) заходів у сфері цивільного захисту, виконує функції державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, реагування на надзвичайні ситуації та події.

Відділ підпорядковується начальнику Головного управління.

Відділ є органом державного нагляду (контролю) за додержанням і виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту в місті Харкові.

Відділ є організуючим та координуючим підрозділом у сфері цивільного захисту, запобігання та організації реагування на надзвичайні ситуації на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.

Положення про Відділ затверджується начальником Головного управління.

  1. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства внутрішніх справ України, дорученнями Міністра внутрішніх   справ  України, наказами та дорученнями ДСНС України, актами Харківської обласної державної адміністрації та Харківської обласної ради, наказами та дорученнями Головного управління, іншими актами законодавства України, Положенням про Головне управління, а також цим Положенням.

Відділ під час виконання покладених на нього завдань в установленому порядку взаємодіє з адміністраціями міста та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, розташованими на території м. Харкова, іншими структурними підрозділами Головного управління.

Відділ здійснює свою діяльність відповідно до планів роботи, які затверджуються у встановленому порядку начальником Головного управління.

Внутрішній розпорядок, відносини у Відділі визначаються керівними документами ДСНС України та Головного управління.

Діловодство у Відділі організовується відповідно до Інструкції з діловодства в Головному управлінні.

Посадовим особам Відділу видаються службові посвідчення встановленого зразка.

Відділ має бланк.

  1. Основними завданнями Відділу є:

забезпечення реалізації, у межах повноважень, на рівні відповідної ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ заходів у сфері цивільного захисту;

здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб на території міста Харкова;

організація негайного реагування на надзвичайні ситуації та події, ліквідація їх наслідків, гасіння пожеж, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт при загрозі або виникненні таких ситуацій;

підготовка та внесення місцевому органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) пропозицій щодо забезпечення сил цивільного захисту, фінансування заходів з попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

оперативне управління силами і засобами ДСНС України в межах міста Харкова, у тому числі під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій та гасіння пожеж;

інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва місцевого органу виконавчої влади (органу місцевого самоврядування) з питань аналізу та прогнозування ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій на об'єктах і територіях, а також заходів з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій.

  1. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

розгляді проектів місцевих програм, що розробляються з метою поліпшення захисту об'єктів і територій на випадок виникнення надзвичайної ситуації;

впровадженні в практику передового досвіду, досягнень науки, новітньої техніки, іншої продукції протипожежного призначення;

роботі комісії з питань безпечної життєдіяльності населення та комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

перевірках разом з органами, що здійснюють державний нагляд у відповідній сфері, умов зберігання, знешкодження, утилізації, видалення і захоронення небезпечних речовин та виробів, що містять такі речовини;

з'ясуванні причин виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження, невиконання заходів щодо запобігання аваріям, катастрофам та стихійному лиху, оцінці дій органів управління сил щодо організації та проведення ними рятувальних і інших невідкладних робіт;

організує в межах повноважень здійснення заходів з питань радіаційного та хімічного захисту населення у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин;

бере участь у плануванні використання існуючих сил і засобів закладів охорони здоров'я, служб, що залучаються до ліквідації медико-санітарних наслідків надзвичайних ситуацій, у тому числі внаслідок терористичних проявів і на особливий період;

бере участь, у межах своїх повноважень, в організації та координації дій ланок територіальних підсистем ЄДС ЦЗ щодо медичного реагування на надзвичайні ситуації, у тому числі пов'язаних з біологічними чинниками, та ліквідації їх медико-санітарних наслідків;

сприяє, у межах своїх повноважень, у реалізації місцевими органами виконавчої влади заходів щодо забезпечення населення засобами радіаційного та хімічного захисту;

бере участь у роботі місцевих архітектурно-містобудівних рад з питань реалізації інженерно-технічних заходів;

бере участь, за запитами уповноважених органів, у розробленні цих заходів, проведенні їх експертизи та здійсненні контролю за їх реалізацією та впровадженням;

спільно з місцевими органами виконавчої влади (органами місцевого самоврядування) організовує планування укриття населення у захисних спорудах;

спільно з місцевими органами виконавчої влади здійснює ведення обліку захисних споруд;

розглядає обґрунтовуючі документи, бере участь у роботі комісії та надає пропозиції стосовно виключення з обліку (списання) цих об'єктів;

організовує періодичну інвентаризацію фонду захисних споруд і здійснює контроль за її проведенням;

вносить пропозиції з питань будівництва та реконструкції захисних споруд та їх пристосування для використання у господарських, культурних і побутових потребах;

бере участь за запитами уповноважених органів у здійсненні заходів щодо контролю за станом утримання фонду захисних споруд та у роботі комісій щодо визначення шляхів стосовно подальшого утримання захисних споруд під час проведення приватизації (корпоратизації) підприємств, а також їх банкрутства (ліквідації);

бере участь у роботі комісій із прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд;

  1. Відділ з метою організації своєї діяльності:
  1. Відділ має право:

залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для виконання функцій інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

скликати наради, утворювати консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби (ради, комісії, робочі групи тощо) для сприяння здійсненню покладених на нього завдань;

користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державними, в тому числі урядовими, системами зв'язку і комунікацій, мережами спеціального зв'язку та іншими технічними засобами.

  1. Керівництво Відділу.

Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з ДСНС України.

Начальник Відділу має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади начальником Головного управління за погодженням з ДСНС України.

Заступник начальника Відділу за посадою одночасно є Головним державним інспектором з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки у місті Харкові.

Інші посадові особи Відділу, які забезпечують здійснення державного нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки, за посадою одночасно є державними інспекторами з нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту у місті Харкові.

Начальник Відділу:

очолює Відділ, здійснює безпосереднє керівництво підрозділу і несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності;

організовує та забезпечує виконання актів законодавства, наказів ДСНС України, доручень керівництва ДСНС України та Головного управління;

вносить Головному управлінню пропозиції щодо реалізації основних напрямів, пріоритетів роботи Відділу і шляхів виконання покладених на підрозділ завдань;

звітує перед начальником Головного управління про виконання планів роботи та покладених завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності підпорядкованих підрозділів;

вносить начальнику Головного управління пропозиції щодо:

призначення на посади та звільнення з посад осіб начальницького складу, працівників підпорядкованого підрозділу;

присвоєння спеціальних звань служби цивільного захисту особам начальницького складу;

заохочення, відзначення державними нагородами і притягнення до дисциплінарної відповідальності в межах наданих повноважень осіб начальницького складу служби цивільного захисту та працівників підпорядкованого підрозділу;

підписує накази організаційно-розпорядчого характеру з питань, що стосуються виконання функцій державного нагляду (контролю) у сферах пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, за діяльністю аварійно-рятувальних служб;

дає у межах повноважень обов'язкові до виконання доручення підлеглим особам начальницького складу служби цивільного захисту;

представляє інтереси Відділу у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями;

забезпечує дотримання у підпорядкованому Відділі законодавства з питань запобігання та боротьби з корупцією;

забезпечує координацію та контроль роботи осіб інспекторського складу, які перебувають на штатних посадах у пожежно-рятувальних підрозділах Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту міста Харкова (зазначені співробітники в оперативному порядку підпорядковуються Відділу та підзвітні керівникам цих структурних підрозділів апарату Головного управління);

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  1. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету, інших джерел, не заборонених законом.
  2. Відділ утворюється та ліквідовується Головою ДСНС України, як структурний підрозділ Головного управління за поданням начальника Головного управління.
    Твіт