Юридичний сектор

Юридичний сектор

Начальник 

майор служби цивільного захисту

Січкар Анна Вікторівна

тел. (057) 739‑32‑72

 

Юридичний сектор Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС України у Харківській області (далi – Головне управління), організовує i безпосередньо здійснює правову роботу.

Основними завданнями Сектора є:

 • розроблення проектів календарних (квартальних) планів роботи, що регламентують його організаційно-управлінську діяльність, здійснення моніторингу їх виконання;
 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та співробітниками Головного управління під час виконання покладених на них завдань і обов’язків;
 • координація роботи і прийняття безпосередньої участі у підготовці наказів та інших актів Головного управління, що регулюють відносини структурних підрозділів, їх майнову відповідальність;
 • перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис начальнику Головного управління, та візування їх за наявності погодження цих проектів заінтересованими структурними підрозділами;
 • підготовка разом з іншими структурними підрозділами Головного управління висновків за проектами наказів та іншими актами, у встановленому порядку пропозицій про зміну чи скасування відомчих нормативних актів та актів Головного управління, що фактично втратили чинність, не відповідають умовам діяльності або видані з порушенням вимог законодавства;
 • здійснення контролю за відповідністю законодавству актів, прийнятих керівниками структурних підрозділів Головного управління, надання начальнику Головного управління матеріалів для вжиття заходів до їх зміни чи скасування;
 • своєчасне доведення до структурних підрозділів інформації про зміни в нормативних актах;
 • прийняття участі у підготовці, укладанні та контролю за виконанням господарських договорів з підприємствами, установами та організаціями, надання правової оцінки їх проектам;
 • організація претензійної і ведення позовної роботи, представлення у встановленому порядку інтересів Головного управління в судах, інших органах під час розгляду правових питань і спорів, надання правової оцінки претензіям, що пред’явлені Головному управлінню чи у зв’язку з порушенням його майнових прав і законних інтересів;
 • аналіз наслідків розгляду претензій, позовів і судових справ, практики укладання та виконання договорів, надання начальнику Головного управління пропозицій щодо удосконалення правового забезпечення службової, фінансово-господарської діяльності;
 • прийняття участі у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надання правових висновків за фактами виявлених правопорушень;
 • сприяння разом з іншими структурними підрозділами Головного управління своєчасному вжиттю заходів за протестами прокуратури, окремими ухвалами суду, рішеннями, постановами, ухвалами господарського суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • прийняття участі у підготовці та проведенні занять і семінарів з правових проблем у системі службової підготовки (розробці і реалізації програм підвищення рівня юридичних знань особового складу) та інших форм навчання;
 • здійснення консультативної допомоги працівникам Головного управління і його структурних підрозділів з правових питань службової діяльності;
 • узагальнення практики застосування законодавства у сфері цивільного захисту, підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо його вдосконалення;
 • прийняття участі в роботі комітету з конкурсних торгів Головного управління з закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
 • організація особистого прийому громадян, розгляд у межах компетенції пропозицій, звернень громадян згідно із Законом України «Про звернення громадян», надання пропозицій щодо усунення причин, що призводять до подання громадянами повторних скарг;
 • забезпечення, у межах компетенції, доступу до публічної інформації, що перебуває у його володінні, а також розгляд інформаційних запитів;
 • забезпечення ведення діловодства, а також організація роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
 • забезпечення дотримання законодавства з питань запобігання і протидії корупції;
 • забезпечення функціонування системи управління охороною праці відповідно до вимог чинного законодавства;
 • здійснення інших повноважень відповідно до законодавства.