Відділ планування, аналітичного та документального забезпечення

Відділ планування, аналітичного та документального забезпечення

Начальник 

полковник служби цивільного захисту

Долгодуш Михайло Миколайович

тел. (057) 739‑32‑29

 

 Основні завдання Відділу

Здійснення, на підставі пропозицій структурних підрозділів Головного управління, річного, календарного (квартального) планування роботи Головного управління, контролю за виконанням запланованих заходів.

Документальне забезпечення діяльності Головного управління.

Організаційно-технічне та документальне забезпечення засідань Колегії Головного управління, оперативних (апаратних) нарад під головуванням начальника Головного управління.

Попередній розгляд кореспонденції для доповіді керівництву Головного управління.

Організація діловодства, встановлення єдиного порядку роботи з документами в структурних підрозділах Головного управління.

Ведення архівної справи в Головному управлінні.

Здійснення контролю за виконанням актів законодавства, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України та ДСНС України, ведення моніторингу виконання завдань, визначених керівними документами і планами ДСНС України (в межах компетенції Головного управління).

Проведення аналізу причин порушень виконання вимог керівних документів і внесення пропозицій щодо усунення таких порушень.

Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання керівних документів.

Інформування начальника Головного управління про стан виконання керівних документів, запланованих заходів структурними підрозділами Головного управління та підпорядкованими йому підрозділами.

Проведення випереджувального моніторингу стану виконання керівних документів та запланованих заходів, своєчасне інформування начальника Головного управління у разі неможливості їх виконання у визначені строки.

Організація доступу до публічної інформації та розгляду інформаційних запитів.

Організація розгляду звернень громадян та особистого прийому громадян керівництвом Головного управління.

Підготовка проектів наказів і доручень керівництва Головного управління з питань, що належать до компетенції Відділу.