Управління організації заходів цивільного захисту

Управління організації заходів цивільного захисту

Начальник 

полковник служби цивільного захисту

Назаренко Володимир Юрійович

тел. (057) 739‑32‑73

 

Управління організації заходів цивільного захисту Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі – Управління) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС України у Харківській області (далi – Головне управління), підпорядковується начальнику Головного управління, його першому заступнику та безпосередньо – заступнику начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації.

 

Організаційну структуру Управління складають:

відділ планування заходів цивільного захисту;

відділ інженерно-технічних заходів та оповіщення.

 

Завдання Управління

Формування та реалізація в межах повноважень державної політики у сфері цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру, інженерного, радіаційного, хімічного захисту, запобігання, реагування та ліквідації наслідків НС у мирний час та особливий період.

Участь у розробленні, координації впровадження та контроль за реалізацією заходів на території області щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій, евакуації населення із зон ураження у мирний час та особливий період, а також контролю заходів оповіщення.

Участь у розробці нормативно-правових документів на особливий період щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення і територій, організації евакуації населення, укриття у захисних спорудах.

Участь у формуванні проектів планів у сфері цивільного захисту регіонального рівня на мирний час та в особливий період.

Участь у підготовці органів управління і сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - ЄДС ЦЗ) та її ланок.

Участь у заходах щодо створення, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту, ведення їх обліку (у тому числі з використанням спеціального програмного забезпечення), забезпечення разом з місцевими держадміністраціями здійснення контролю за готовністю зазначених споруд до використання за призначенням, проведення їх технічної інвентаризації.

Здійснення заходів щодо впровадження інженерно-технічних заходів цивільного захисту, надання на запити замовників вихідних даних та вимог, необхідних для розроблення та планування таких заходів у містобудівній та проектній документації.

Участь у заходах щодо радіаційного і хімічного захисту, координації та контролю здійснення заходів щодо захисту населення і територій у разі виникнення радіаційних аварій та надзвичайних ситуацій, пов'язаних із виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин.

Розробка пропозицій для прийняття рішень на проведення рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації надзвичайних ситуацій та їх окремих наслідків.

Здійснення разом із місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями прогнозування імовірності виникнення надзвичайних ситуацій, внесення пропозицій щодо показників ризику та участь у здійсненні районування території щодо ризику виникнення надзвичайних ситуацій.

Взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання щодо здійснення заходів з евакуації населення.

Реалізація в межах повноважень, передбачених законом, державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, екологічних, техногенних та інших катастроф, а також щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру.

Участь в організації контролю за навчанням населення щодо дій у надзвичайних ситуаціях, розробці відповідних організаційно-методичних рекомендацій та програм з підготовки населення до таких дій.

Обмін, через чергову зміну оперативно-координаційного центру Головного управління, оперативною інформацією з територіальними управліннями ДСНС України суміжних регіонів щодо загрози та виникнення надзвичайних ситуацій у прикордонній смузі.

Участь, у межах компетенції, в перевірках місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення і територій, організації евакуації населення, систем оповіщення, а також готовності органів управління та сил територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Харківської області до дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій (далі – НС).

Участь у роботі мобільної оперативної групи Головного управління під час виникнення надзвичайних ситуацій за своїм напрямком.

Здійснення всебічного аналізу дій органів управління та сил, які залучалися до ліквідації НС, та участь у підготовці пропозицій керівництву Головного управління щодо інженерного, радіаційного, хімічного захисту населення і територій, організації евакуації населення, укриття у захисних спорудах.

Участь у підготовці узагальнених даних моніторингу для підготовки відповідного Експертного висновку ДСНС України щодо визначення рівня можливої надзвичайної ситуації.

Організація, в межах повноважень, ліквідації наслідків НС, проведення пошуково-рятувальних робіт, а також виконання невідкладних робіт у мирний час та особливий період при загрозі або виникненні НС.

Координація діяльності органів управління та сил територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ.