Контраст
Шрифт

Служба охорони праці

Служба охорони праці

Начальник 

Бєлай Олег Володимирович

ттел. (057) 739‑32‑01

 

Служба охорони праці Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі - Служба) є структурним підрозділом Головного управління ДСНС України у Харківській області (далі - Головне управління) підпорядковується начальнику Головного управління і безпосередньо першому заступнику начальника Головного управління.

Основна діяльність Служби направлена на вирішення наступних задач:

 • забезпечення безпеки під час несення служби, гасіння пожеж, ліквідації аварій, катастроф та інших надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;
 • організація професійної підготовки та підвищення кваліфікації співробітників з питань охорони праці, пропаганди безпечних умов праці;
 • організація професійного відбору виконавців для певних видів робот;
 • проведення оперативно-методичного керівництва всією роботою по охороні праці;
 • розробка разом зі структурними підрозділами гарнізону комплексних заходів досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничої санітарії;
 • ведення обліку та проведення аналізу нещасних випадків, аварій;
 • підготовка статистичних звітів у вищестоящі інстанції з питань охорони праці;
 • розгляд листів, скарг і заяв співробітників з питань, охорони праці;
 • підготовка проектів наказів і розпоряджень з питань охорони праці;
 • забезпечення співробітників правилами, стандартами й нормами, положеннями, інструкціями та іншими нормативними документами про охорону праці;
 • організація проведення оглядів - конкурсів, пропаганди безпечних умов праці, розповсюдження агітації та оформлення інформаційних стендів;
 • проведення навчання і перевірки знань посадових осіб, відповідальних за охорону праці, надання методичної допомоги підрозділам гарнізону з питань охорони праці;
 • розробка інструкцій, положень та інших нормативних актів, діючих в межах гарнізону;
 • розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій в підрозділах гарнізону.