Сектор мобілізаційної роботи

Сектор мобілізаційної роботи

Начальник

полковник служби цивільного захисту

Курський Владлен Вікторович

тел. (057) 739‑32‑83

 

Сектор мобілізаційної роботи Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Головне управління). Відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» Сектор є мобілізаційним підрозділом Головного управління, призначеним для організації здійснення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації і контролю за здійсненням цих заходів.

 

Основними завданнями, покладені на Сектор у мирний час є:

планування заходів мобілізаційної підготовки керівного і начальницького складу Головного управління на навчальний рік;

планування і контроль за проведенням навчального процесу в системі мобілізаційної підготовки;

на підставі керівних документів ДСНС України планування проведення мобілізаційних тижнів, підготовка інформації для доповіді керівництву Головного управління за результатами проведення мобілізаційних тижнів;

надання методичної та практичної допомоги начальникам структурних підрозділів апарату Головного управління у розв’язанні поточних питань мобілізаційної підготовки;

планування та проведення навчально-зборових заходів, участь у плануванні та проведенні штабних тренувань і навчань з питань мобілізаційної підготовки;

розробка з залученням посадових осіб Головного управління, службова діяльність яких пов’язана з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією, під керівництвом начальника Головного управління, документів мобілізаційного планування щодо переводу Головного управління на функціонування в особливий період, відмобілізування та приведення в готовність до дій формувань особливого періоду;

участь в проведенні заходів щодо уточнення документів мобілізаційного планування та особистих мобілізаційних документів посадових осіб Головного управління, службова діяльність яких пов’язана з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією, контроль за їх складанням та оформленням;

планування та практичне вивчення ресурсів особового складу, техніки та іншого майна частин постійної готовності, призначених на укомплектування формувань особливого періоду, покладених на Головне управління;

контроль за виконанням заходів з вивчення ресурсів особового складу, техніки та іншого майна частин постійної готовності, призначених на укомплектування формувань особливого періоду, покладених на Головне управління, які проводяться посадовими особами, що переміщуються на керівні посади до формувань особливого періоду;

проведення повсякденної роботи по контролю за діяльністю відповідних управлінь, відділів і служб з питань накопичення, поновлення та збереження мобілізаційних ресурсів матеріально-технічних засобів, техніки, устаткування та іншого майна, ведення обліку якості укомплектованості мобілізаційними ресурсами формувань особливого періоду, всебічного забезпечення мобілізаційних заходів;

спільно з режимно-таємним сектором та відділом планування, аналітичного та документального забезпечення Головного управління розробка документів з питань накопичення та видачі печаток, штампів, атестатів фельд’єгерського поштового зв’язку, керівних документів, книг та бланків обліку для формувань особливого періоду, покладених на Головне управління;

контроль за складанням відповідними посадовими особами Головного управління щорічних планів удосконалення матеріальної бази відмобілізування, контроль за їх виконанням та доповідь відповідним начальникам про стан роботи з цього питання;

контроль за розробкою начальниками структурних підрозділів апарату Головного управління та надання методичної допомоги керівному і начальницькому складу у складанні особистих документів щодо проведення мобілізаційних заходів та погодження мобілізаційних документів посадових осіб, службова діяльність яких пов’язана з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією;

узгодження заходів щодо переводу Головного управління на функціонування в особливий період за часом, місцем та виконавцями;

розробка, з залученням відповідних посадових осіб Головного управління, і подання на розгляд начальнику Головного управління донесень з питань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності Головного управління і формувань, покладених на Головне управління;

подання пропозицій керівництву Головного управління щодо удосконалення роботи структурних підрозділів апарату Головного управління з питань, пов’язаних з мобілізаційною підготовкою та мобілізацією, інформації про загальний стан мобілізаційної готовності кожного формування, якість укомплектованості мобілізаційними ресурсами, ступінь розробки мобілізаційних документів, стан секретного мобілізаційного діловодства та збереження документів, стан роботи по усуненню недоліків та інші питання, які потребують втручання керівників відповідних рівнів.