Контраст
Шрифт

Режимно-таємний сектор

Режимно-таємний сектор

Начальник

Броварець Ігор Вікторович

тел. (057) 739‑32‑09

 

Режимно-таємний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Сектор) є структурним підрозділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області (далі – Головне управління) та підпорядкований безпосередньо начальнику Головного управління, під час його відсутності – першому заступнику начальника Головного управління. Сектор створений з метою розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності, постійного контролю за їх додержанням в Головному управлінні.

 

Основними завданнями Сектору є :

недопущення необґрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації;

своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами Головного управління заходів, що забезпечують охорону державної таємниці;

запобігання витоку секретної інформації;

виявлення та закриття каналів витоку секретної інформації у процесі діяльності Головного управління, здійснення заходів технічного захисту інформації, а також криптографічного захисту інформації;

забезпечення режиму секретності під час проведення всіх видів секретних робіт;

організація та ведення секретного діловодства;

здійснення заходів щодо організації режиму секретності при роботі з шифротелеграмами та шифрованими інформаційними повідомленнями;

здійснення контролю в Головному управлінні та підпорядкованих підрозділах за станом режиму секретності, станом технічного захисту інформації, обігом шифротелеграм і шифрованих інформаційних повідомлень та дотриманням вимог Інструкції;