Контраст
Шрифт

Законодавчі акти та нормативно-правові документи з питань професійно-технічної освіти кадрів для сфери цивільного захисту

 1. Закон України  від 23.05.1991 р. № 60-ХІІ «Про освіту»

 2. Закон України від 10.02.1998 р. № 3/98-ВР «Про професійну (професійно-технічну) освіту»

 3. Закон України від 12.01.2012 р. № 4312-VI «Про професійний розвиток працівників»

 4. Закон України від 02.10.2012 р. № 5403-IV «Кодекс Цивільного захисту України»

 5. Закон України від 02.03.2015 р. № 222-VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»

 6. Постанова Кабінету Міністрів України від12.02.1996 р. № 200 «Про ліцензування, атестацію та акредитацію навчальних закладів» (дійсне тільки Положення про атестацію професійно-технічних навчальних закладів)

 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.1998 р. № 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)»

 8. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 р. № 1240 «Про затвердження Положення про професійно-технічний навчальний заклад»

 9. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.06.1999 р. № 956 «Про затвердження Положення про ступеневу професійно-технічну освіту»

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. № 1135 «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти»

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.2003 р. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг»(дійсне тільки Положення про Акредитаційну комісію)

 12. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2007 р. №1117 «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

 13. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної комунальної форми власності»

 14. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 р. № 752 «Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти»

 15. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341 «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»

 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2013 р. № 306 «Про затвердження Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів»

 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 р. № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»

 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 р. № 729 «Про затвердження Порядку організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб»

 19. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.05.2014 р. № 446 «Про внесення змін до Положення про Акредитаційну комісію»

 20. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 р. № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 21. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.08.2015 р. № 565 «Деякі питання реалізації статті 54 Закону України «Про вищу освіту»

 22. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.10.2015 р. № 824 «Про затвердження Порядку та обсягів підготовки осіб, які уклали контракти про перебування у резерві служби цивільного захисту, і строків проведення навчальних та перевірочних зборів»

 23. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 987 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2013 р. № 306 і від 20 травня 2013 р. № 363»

 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 р. № 1052 «Про затвердження Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій»

 25. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти»

 26. Наказ Мінпраці та МОН від 31.12.1998 р. № 201/3417 «Про Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 березня 1999 р. pа № 124/3417

 27. Наказ МОН України від 30.05.2006 р. № 419 «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах»

 28. Наказ МОН України від 13.10.2010 р. № 947 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах»

 29. Наказ МОН України від 22.07.2011 р. № 862 «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для здійснення професійно-технічного навчання, перепідготовки або під­вищення кваліфікації за робітничими професіями»

 30. Наказ МОН України від 14.05.2013 р. № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 р. за № 823/23355

 31. Наказ МОН України від 02.04.2015 р. № 387 «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2015 р. за № 426/26871

 32. Наказ МОН України від 16.02.2016 р. № 125 «Про створення Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України»

 33. Наказ Мінфіну України від 17.03.2011 р. № 362 «Про внесення змін до Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2011 р. за № 410/19148

 34. Наказ МВС України від 20.11.2015 р. № 1470 «Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту до виконання завдань за призначенням», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2015 р. за № 1528/27973

 35. Наказ МНС України від 05.08.2004 р. № 10 «Про затвердження Настанови з фізичної підготовки в МНС України»

 36. Наказ МВС України від 26.05.2020 р. № 412 «Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту» 

 37. Наказ МНС України від від 05.12.2018 р. N 707 «Про затвердження Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників у сфері цивільного захисту.»

 38. Наказ МНС України від 08.11.2010 р. № 979 «Про затвердження Примірного положення про відділ (сектор) професійної підготовки та післядипломної освіти ГУ МНС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Київ та Севастополь»

 39. Наказ МНС України від 18.11.2010 р. № 1027 «Про організацію підготовки особового складу органів та підрозділів цивільного захисту до роботи в апаратах захисту органів дихання»

 40. Наказ МНС України від 22.03.2011 р. № 285 «Про затвердження типових навчальних планів та програм проведення курсів цільового призначення, перепідготовки, підвищення кваліфікації із окремими категоріями особового складу підрозділів МНС» додаток ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 )

 41. Наказ МВС від 27.11.2017 № 958 "Про затвердження Інструкції про особливості направлення у відрядження осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та відшкодування їм витрат на службові відрядження в межах України і за кордон", зареєстрований у Мін'юсті 19 грудня 2017р. за №1533/31401

 42. Наказ МНС України від 05.07.2007 №312 "Про затвердження Правил безпеки праці в органах і підрозділах МНС" (ПРАВИЛА)

 43. Наказ ДСНС України від 07.10.2015 р. № 161 «Про організацію приймання-передачі державного майна»

 44. Наказ ДСНС України від 14.06.2016 р. № 290 «Про затвердження Переліку звітних документів та інших видів інформації з питань освітньої діяльності навчальних закладів (підрозділів) цивільного захисту та строків їх подання»

 45. Наказ ДСНС України від 11.07.2016 р. № 331 «Про затвердження Примірних навчального плану та навчальної програми спеціальної підготовки працівників місцевої пожежної охорони та членів добровільної пожежної охорони»

 46. Наказ ДСНС України від 08.02.2017 р. № 82 «Про організацію спеціальної підготовки і стажування осіб рядового та молодшого начальницького складу служби цивільного захисту на допуск до керування спеціальними транспортними засобами, обладнаними спеціальними звуковими і світловими сигналами або призначеними для перевезення небезпечних вантажів»

 47. Державні стандарти професійно-технічної освіти

 48. Наказ МОЗ України від 02.03.2009 № 132 "Про організацію навчання окремих категорій немедичних працівників навичкам надання першої невідкладної медичної допомоги ", Зареєстровано Міністерством юстиції України від 21.05.2009 за N 445/1646. Положення. Перелік. Навички.

 49. Наказ МОЗ України від 29.03.2017 № 346 "Про удосконалення підготовки з надання домедичної допомоги осіб, які не мають медичної освіти". Додаток.

 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.05.2016 р. № 325 «Про внесення змін до переліку інформації, яка повинна міститися в документах про вищу освіту (наукові ступені) державного зразка»

 51. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 р. № 373 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів»

 52. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.07.2016 р. № 408 «Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів у 2016 році»

 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 р. № 505 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки кадрів у професійно-технічних навчальних закладах за професіями загальнодержавного значення»

 54. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 р. № 540 «Про затвердження Порядку проведення державної атестації наукових установ»

 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 р. № 818 «Про затвердження переліку професій загальнодержавного значення, підготовка за якими здійснюється за кошти державного бюджету»

 56. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 1077-р «Про затвердження плану заходів із впровадження Національної рамки кваліфікацій на 2016—2020 роки»

 57. Наказ ДСНС України від 16.07.2014 № 392 "Про організацію домедичної підготовки та підвищення кваліфікації рятувальників ДСНС України"

 58. Наказ МОН України від 22.05.2017 р. № 723 «Про затвердження уніфікованих форм актів, що складаються за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) у сфері освітньої діяльності закладів освіти, що підлягає ліцензуванню», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2017 р. за № 951/30819

 59. Наказ Держпраці від 20.01.2005 № 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", Зареєстровано Міністерством юстиції України від 15.02.2005 за N 231/10511.